Hemen Başvur..
Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Detay

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ

Paylaş:
Fiyat: 500 ₺

Eğitim Adı: OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ
Süre 80
Üniversite Adı: Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ AMACI:

Beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar bireyin beyin gelişiminin yaşamın ilk yıllarında çok hızlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle okul öncesi yıllarda çocukların bilinçli ve doğru bir şekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir çünkü bu dönemde bireyin tüm yaşam becerilerinin temelleri atılmaktadır.

Çocukların gelişiminin her yönden desteklenebilmesi için onların tüm özelliklerinin objektif olarak değerlendirilmesi gerekir çünkü çocuğa yardım, onun tamamıyla tanınabildiği koşullarda gerçekleşir. Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Bunları bilmek, okul programlarının geliştirilmesinde birinci basamak olarak düşünülmelidir. Çocukların öğrenme ortamından etkili şekilde yararlanması için onların tanınması eğitim programının can alıcı noktalarından biridir.

Çocukları tanıma ve değerlendirme; çocukla ilgili tüm bilgilerin objektif, esnek fakat tutarlı bir şekilde, çok çeşitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması, kayıt altına alınması ve bunları birbiri ile birleştirerek anlamlı ve güvenilir bir karar verme sürecidir.

Katılımcı grub yada bireylere çocuk ve ergenlere uygulanan objektif testlerinin içeriği ve klinik uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama, değerlendirme, yorumlama ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Kent E.G.Y Testi:

 6-14 yaş çocukları için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için uygundur. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir. 

Goodenough Harris  Zekâ Testi: 

3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zekâ değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zekâ değerleri vardır.

Porteus Labirenti: 

5 – 14 yas arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmini ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

D2 Dikkat Testi: 

9- 60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan test, dikkat seviyelerini ölçmek amacı ile uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. Her satırı 20 sn içerisinde bitirilmesi gereken test , En fazla 8 dakika içerisinde sonlanmalıdır.

Frankfurter Dikkat Testi:

 Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir.

Metropolitan Okul Olgunlugu Testi: 

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yas 6 ay – 6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)

0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Gessel Testi: 

1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

 Peabody Kelime Anlama Testi: 

Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yası ortaya çıkar.

Bender Gestalt : 

9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ile 11 yas arasıdır.

Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi: 

4 yas 6 ay ile 7 yas 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algi seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

Benton Görsel Bellek Testi: 

8 yas ve üstü çocuklara uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİNE  KİMLER KATILABİLİR?

Doktorlar,

Psikologlar,

 Psikolojik danışmanlar,

Sosyal hizmet uzmanları,

Çocuk gelişimi öğretmenleri,

Okul öncesi öğretmenleri

Rehber öğretmenler

Aile danışmanları

Sosyologlar,

Felsefeciler,

Sınıf öğretmenleri,

Hemşireler,

Ebeler,

Sağlık çalışanları,

Ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ İSTİHDAM ALANLARI:

Eğitim sektöründe,

Özel okul ve kurumlarda,

Sosyal etkinlik merkezlerinde,

Danışmanlık ofislerinde,

Kliniklerde

Hastanelerde

Psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezlerinde etik değerler çerçevesinde uygulayabilirisiniz.

;

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ

İçerik:

Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Kent E.G.Y Testi:

 6-14 yaş çocukları için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için uygundur. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir. 

Goodenough Harris  Zekâ Testi: 

3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zekâ değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zekâ değerleri vardır.

Porteus Labirenti: 

5 – 14 yas arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmini ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

D2 Dikkat Testi: 

9- 60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan test, dikkat seviyelerini ölçmek amacı ile uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. Her satırı 20 sn içerisinde bitirilmesi gereken test , En fazla 8 dakika içerisinde sonlanmalıdır.

Frankfurter Dikkat Testi:

 Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir.

Metropolitan Okul Olgunlugu Testi: 

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yas 6 ay – 6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)

0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Gessel Testi: 

1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

 Peabody Kelime Anlama Testi: 

Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yası ortaya çıkar.

Bender Gestalt : 

9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ile 11 yas arasıdır.

Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi: 

4 yas 6 ay ile 7 yas 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algi seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

Benton Görsel Bellek Testi: 

8 yas ve üstü çocuklara uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİNIN AMACI

Beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar bireyin beyin gelişiminin yaşamın ilk yıllarında çok hızlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle okul öncesi yıllarda çocukların bilinçli ve doğru bir şekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir çünkü bu dönemde bireyin tüm yaşam becerilerinin temelleri atılmaktadır.

Çocukların gelişiminin her yönden desteklenebilmesi için onların tüm özelliklerinin objektif olarak değerlendirilmesi gerekir çünkü çocuğa yardım, onun tamamıyla tanınabildiği koşullarda gerçekleşir. Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Bunları bilmek, okul programlarının geliştirilmesinde birinci basamak olarak düşünülmelidir. Çocukların öğrenme ortamından etkili şekilde yararlanması için onların tanınması eğitim programının can alıcı noktalarından biridir.

Çocukları tanıma ve değerlendirme; çocukla ilgili tüm bilgilerin objektif, esnek fakat tutarlı bir şekilde, çok çeşitli araçlar yardımıyla sistematik olarak toplanması, kayıt altına alınması ve bunları birbiri ile birleştirerek anlamlı ve güvenilir bir karar verme sürecidir.

Katılımcı grub yada bireylere çocuk ve ergenlere uygulanan objektif testlerinin içeriği ve klinik uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama, değerlendirme, yorumlama ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİNE KİMLAR KATILABİLİR?

Kimler katılabilir?

Doktorlar,

Psikologlar,

 Psikolojik danışmanlar,

Sosyal hizmet uzmanları,

Çocuk gelişimi öğretmenleri,

Okul öncesi öğretmenleri

Rehber öğretmenler

Aile danışmanları

Sosyologlar,

Felsefeciler,

Sınıf öğretmenleri,

Hemşireler,

Ebeler,

Sağlık çalışanları,

Ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ İSTİHDAM ALANLARI

Eğitim sektöründe,

Özel okul ve kurumlarda,

Sosyal etkinlik merkezlerinde,

Danışmanlık ofislerinde,

Kliniklerde

Hastanelerde

Psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezlerinde etik değerler çerçevesinde uygulayabilirisiniz.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ SERTİFİKASYON SÜRECİ

(Bilginin Belgesi)

Kariyer polikliniğinden almış olduğunuz eğitimlerin hepsi uluslar arası standartlarda hazırlanmış, çağın getirdiği en son öğrenme modellerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kaliteli ve özverili bir çalışmanın urunu olan eğitimlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyarız.

Kariyer polikliniğinden eğitim aldıktan sonra tarafınıza bu eğitimi aldığınıza dair ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından belgelendirilir. Sertifikalarınız katıldığınız eğitim türüne göre alanında yetkin bir üniversite, mesleki oda ve ya ulusal ve uluslar arası bir dernek tarafından belgelendirilir. Bu şekilde eğitiminizin hem kalitesi hem akreditesi ortaya konmuş olur. Sizlerde gönül rahatlığı ile CV’nizi oluşturabilir. Katıldığınız eğitimde yetkin olduğunuzu ispatlayabilirsiniz.

**************EĞİTİM SERTİFİKANIZI ALMANIN AŞAMALARI*************************

Aşama aşama süreç nasıl işliyor? Bir bakalım…

 1. Öncelikle eğitim sitemize giriyorsunuz, eğitimleri ayrıntılı olarak inceliyorsunuz.
 2. İhtiyacınız olan eğitimi satın alıyorsunuz,
 3. Eğitim paneliniz otomatik olarak açılıyor ve derslerinize hemen başlıyorsun
 4. Profesyonel ders videolarınızı tamamlayıp, ders dokümanlarınıza çalışıyorsunuz
 5. Sonrasında sertifika sınavınıza giriyorsunuz ve başarılı olursanız sertifikanızı alıyorsunuz.

 

Başarılı olmazsanız korkmayın sistemi kapatmıyoruz hemen;

En az 3 kere sınava girme hakkınız var ve sistem tamamen hizmetinizde tekrar eğitim videolarınızı dinleyebilir. Tüm dokümanlara ulaşabilirisiniz.

Sınavda başarılı oluncaya kadar çalışmaya devam…JJJ

 

EĞİTİM SERTİFİKANIZ HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR;

 1. Sertifika sınavı nasıl oluyor?

Eğirim sınavınız tamamen online olarak yapılıyor. Eğitim videolarınızı izledikten sonra sınav modülünüz açılıyor. Çıkan soruların % 50 sini doğru yapmanız gerekiyor. Sadece farklılık olarak Aile danışmanlığında soruların % 70 nı doğru cevaplamanız gerekmektedir.

 

 1. Sertifika sınavına ne zaman girebilirim?

Eğitim videolarınızın %70ni izledikten sonra sınav modülünüz açılır. Ancak eğitimi tamamen bitirmeden sınav modülüne girmenizi tavsiye etmeyiz.
 

 

 1. Sertifika sınavından başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor? 

Eğitiminizin sınavından başarılı olmak için eğitimlerden 50 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Ancak aile danışmanlığı eğitiminde 70 ve üzeri puan olmanız gerekmektedir.

 1. Sertifika sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Her eğitimin sınav sorularının sayısı farkı olmasına rağmen genellikle 20 – 25 sorudan oluşmaktadır. Aile danışmanlığında ise 50 soru sorulmaktadır. 

 1. Sertifika sınavında sürekli aynı sorular mı soruluyor?

Hayır, her bir sınavda online eğitim altyapımız sayesinde ilgili eğitiminizin soru havuzu vardır. Bu havuzdan sistem otomatik sınav oluşturmaktadır. Her seferinde farklı sorularla karışılabilirsiniz.

 1. Sınavda başarısız olursam tekrar sınava girebilir miyim?

Başarısız olduğunuz sınavda tekrar sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavı başarılı bir şekilde geçinceye kadar sisteminiz açık kalır. Tüm dokümanlardan ve videolardan bu surede ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

 1. Sertifika sınavı ücretli mi?

Sertifika sınavlarınız için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

 1. Sertifika eğitimlerini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Eğitimler sizler için belirli bir sure açılır. Bu süre  her eğitim için farklılık arz eder. Ancak eğitimleri tamamlama süresi tamamen sizinle ilgilidir. Hiç ara vermeden bazı eğitimleri birkaç günde bitirebilirsiniz. Bazı eğitimleri ise birkaç haftadan önce bitiremezsiniz. Aile danışmanlığı gibi büyük eğitimler ise birkaç ay sürmektedir.

 1. Uygulamalı eğitimler nasıl olacak?

Eğitimlerinizin uygulamalı kısmını bayiliğimiz olan illerde örgün eğitim açıldığı zamanlarda katılabilirsiniz. Şimdilik İstanbul, Adana, Konya, Hatay, Osmaniye, Kocaeli, Mardin de eğitimlerimizi örgün olarak da katılabilirsiniz.

 1. Sertifikam ne zaman elime ulaşır?

Sertifikanız eğitimi istediğiniz kuruma göre elinize ulaşma suresı farklılar gösterir. Üniversite onaylı eğitimleriniz sınava girdikten sonra elinize ulaşması 20 günü bulurken, dernek sertifikalarınız en geç 10 gün içerisinde adresinize ulaşır.

 1. Sertifika ücreti ve kargo kime ait olacak?

Sertifika ücreti ve kargo tamamen Kariyer polikliniği tarafından karşılanacaktır. Siz hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun eğitim ücreti dışında bir ücret ödemeyeceksiniz.

 1. Sertifikalar ıslak imzalımı?

Sertifikalar eğitimleriniz bittikten sonra sınav sonucunuz ve size özel izleme raporuyla ilgili kuruma iletilir. Sertifikalarınız anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden yada akredite oldugumuz derneklerden gelir.
 

 1. Sertifikalar sorgulanabilir mi?

Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilirdir. kariyer poliklinigi sayfasından kimlik numaranız ile tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir.

 1. Eğitimlere yurt dışından katılabiliyor muyuz?

Eğitimlere uzaktan eğitim altyapımız sayesinde internetin olduğu her yerden katılabilirsiniz. Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs tan çok sayıda öğrencimiz eğitmelerine devam etmektedir.

 1. Sertifikalarımızı yurt dışına yolluyor musunuz?

Yurt dışına sertifikalarınız yollayabiliriz. Ancak eğitimlerimizi herkesin ulaşması için çok ekonomik koşullarda yaptığımız için yurt içi kargo ücretlerini biz karşılarken yurt dışı kargoları karsıdan ödemeli yolluyoruz.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ SERTİFİKA SÜRECİ

Kariyer polikliniğinden aldığınız sertifikalar üniversite ya da dernek onaylı olup yurtiçinde ve yurt dışında geçerliliğe sahiptir.

Sertifikalarınız Uluslararası geçerlidir.

Tüm resmi ve özel kurumlarda kullanabilirsiniz.

Sertifikalarınız Meb’de geçerlidir.

 

 

 

 

Bugüne kadar çalıştığımız üniversiteler;

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Gedik üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Fatih sultan Mehmet üniversitesi

Biruni Üniversitesi

 

 

İşbirliği içerisinde bulunduğumuz dernekler;

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği

Uluslararası Psikologlar Derneği

Uluslararası Koçluk ve Koçlar Derneği

Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
178,45 TL
535,35 TL
6 Taksit
93,21 TL
559,25 TL
9 Taksit
64,55 TL
580,95 TL
12 Taksit
50,44 TL
605,30 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
178,43 TL
535,30 TL
6 Taksit
91,57 TL
549,40 TL
9 Taksit
63,39 TL
570,55 TL
12 Taksit
49,34 TL
592,10 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
176,83 TL
530,50 TL
6 Taksit
91,64 TL
549,85 TL
9 Taksit
63,45 TL
571,05 TL
12 Taksit
49,40 TL
592,85 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
177,70 TL
533,10 TL
6 Taksit
92,52 TL
555,15 TL
9 Taksit
64,48 TL
580,35 TL
12 Taksit
50,46 TL
605,55 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
176,45 TL
529,35 TL
6 Taksit
92,08 TL
552,50 TL
9 Taksit
63,96 TL
575,65 TL
12 Taksit
49,90 TL
598,80 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
175,48 TL
526,45 TL
6 Taksit
90,58 TL
543,45 TL
9 Taksit
62,28 TL
560,50 TL
12 Taksit
48,12 TL
577,50 TL

İlgili Eğitimler