Hemen Başvur..
Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Detay

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Paylaş:
Fiyat: 480 ₺

Eğitim Adı: ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
Süre 120 SAAT
Üniversite Adı: YÖK Onaylı Üniversite

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Koçluk, standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmış ve 29/6/2013tarih, 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bir meslektir. Bu bağlamda Koç, ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Öğrenci Koçu ise, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekleyen, öğrenme motivasyonunu artıran, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştiren kişidir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini artırıcı çalışmalar yapar, çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrenci Koçluğu kısaca; akademik yaşamda başarı ve becerilerini artırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.

Ülkemizin birçok ilinde “Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Uygulaması” Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmesine rağmen, uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değildir. Alandaki bu eksikliği gidermek için DÜSEM tarafından yürütülen“Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı”, öğretmenlere, eğitimcilere, pdr uzmanlarına veya eğitmenlere rehber olmayı amaçlamaktadır. Program içeriği, verilecek süpervizör eğitimi ile daha da güçlendirilmiştir.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI İÇERİĞİ

Modül 1:

 • Aile içinde öğrenme
 • Ailede sosyal beceri kazanımı
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
 • Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
 • Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
 • Eğitim Sistemi
 • Koçluk Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Sistemi
 • Kişilik Yapısı ve Türleri
 • Aile Sistemi
 • Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
 • Ergen Çekabı
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Beynin İşlevi

 

 

Modül 2:

 • Hedef Belirlemenin Önemi
 • Öğrenmenin Önemi
 • Dikkat Konsantrasyon
 • Sorumluluk Bilinci
 • Motivasyon
 • Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
 • Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
 • Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
 • Sınava Hazırlık Süreci
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Teknikleri
 • Öğrenciyi Keşfetmek
 • Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
 • Pozitif Yaşam Becerileri
 • Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
 • Atılganlık Eğitimi
 • Hayır Diyebilmek
 • Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞI UYGULAMASI:


Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece Koçluğa adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞINA Kimler Katılabilir:

 • Yeni bir meslek sahibi olmak isteyenler
 • Öğretmenler ve öğretmen adayları,
 • Kendi işini yapmak isteyenler,
 • Danışmanlık merkezi açmak isteyenler,
 • Öğrenci danışmanlığı/koçluğu hizmeti vermek isteyenler,
 • Eğitimciler, özel eğitmenler,
 • Çocuklarına yardımcı olmak isteyen anne babalar,
 • Kişisel gelişim konusunda farklılaşmak isteyen ve programa ilgi duyan herkes katılabilir.

 

 

 

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞI ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İSTİHDAM:

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası ile

 • Devlet okullarında veya özel okullarda birebir öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı yapabilirsiniz.
 • Danışmanlık merkezlerinde koç olarak çalışabilirsiniz.
 • Etüt merkezlerinde koç ve eğitim danışmanı olabilirsiniz.
 • Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.
 • Yeni bir meslek sahibi olduğunuzu bilmelisiniz
 • Okullarda proje başlatabilir, hali hazırda var olan projelerde öğrenci koçu olarak yer alabilirsiniz.
 • Kendi koçluk ve danışmanlık merkezinizi açarak, koçluk ve danışmanlık hizmetinde bulunabilirsiniz.
;

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

İçerik:

Modül 1:

 • Aile içinde öğrenme
 • Ailede sosyal beceri kazanımı
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
 • Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
 • Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
 • Eğitim Sistemi
 • Koçluk Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Sistemi
 • Kişilik Yapısı ve Türleri
 • Aile Sistemi
 • Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
 • Ergen Çekabı
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Beynin İşlevi

 

 

Modül 2:

 • Hedef Belirlemenin Önemi
 • Öğrenmenin Önemi
 • Dikkat Konsantrasyon
 • Sorumluluk Bilinci
 • Motivasyon
 • Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
 • Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
 • Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
 • Sınava Hazırlık Süreci
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Teknikleri
 • Öğrenciyi Keşfetmek
 • Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
 • Pozitif Yaşam Becerileri
 • Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
 • Atılganlık Eğitimi
 • Hayır Diyebilmek
 • Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞI Uygulama:


Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece Koçluğa adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Koçluk, standartları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmış ve 29/6/2013tarih, 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bir meslektir. Bu bağlamda Koç, ilgili yasal süreçler, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; koçluk süreçlerinin iş organizasyonu ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren, koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Öğrenci Koçu ise, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekleyen, öğrenme motivasyonunu artıran, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştiren kişidir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini artırıcı çalışmalar yapar, çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrenci Koçluğu kısaca; akademik yaşamda başarı ve becerilerini artırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.

Ülkemizin birçok ilinde “Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Uygulaması” Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmesine rağmen, uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değildir. Alandaki bu eksikliği gidermek için KARİYER POLİKLİNİĞİ tarafından yürütülen“Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifika Programı”, öğretmenlere, eğitimcilere, pdr uzmanlarına veya eğitmenlere rehber olmayı amaçlamaktadır. Program içeriği, verilecek süpervizör eğitimi ile daha da güçlendirilmiştir.

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Kimler Katılabilir:

 • Yeni bir meslek sahibi olmak isteyenler
 • Öğretmenler ve öğretmen adayları,
 • Kendi işini yapmak isteyenler,
 • Danışmanlık merkezi açmak isteyenler,
 • Öğrenci danışmanlığı/koçluğu hizmeti vermek isteyenler,
 • Eğitimciler, özel eğitmenler,
 • Çocuklarına yardımcı olmak isteyen anne babalar,
 • Kişisel gelişim konusunda farklılaşmak isteyen ve programa ilgi duyan herkes katılabilir.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

İstihdam:

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası ile

 • Devlet okullarında veya özel okullarda birebir öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı yapabilirsiniz.
 • Danışmanlık merkezlerinde koç olarak çalışabilirsiniz.
 • Etüt merkezlerinde koç ve eğitim danışmanı olabilirsiniz.
 • Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.
 • Yeni bir meslek sahibi olduğunuzu bilmelisiniz
 • Okullarda proje başlatabilir, hali hazırda var olan projelerde öğrenci koçu olarak yer alabilirsiniz.
 • Kendi koçluk ve danışmanlık merkezinizi açarak, koçluk ve danışmanlık hizmetinde bulunabilirsiniz.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞI 

SERTİFİKASYON SÜRECİ

(Bilginin Belgesi)

Kariyer polikliniğinden almış olduğunuz eğitimlerin hepsi uluslar arası standartlarda hazırlanmış, çağın getirdiği en son öğrenme modellerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kaliteli ve özverili bir çalışmanın urunu olan eğitimlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyarız.

Kariyer polikliniğinden eğitim aldıktan sonra tarafınıza bu eğitimi aldığınıza dair ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından belgelendirilir. Sertifikalarınız katıldığınız eğitim türüne göre alanında yetkin bir üniversite, mesleki oda ve ya ulusal ve uluslar arası bir dernek tarafından belgelendirilir. Bu şekilde eğitiminizin hem kalitesi hem akreditesi ortaya konmuş olur. Sizlerde gönül rahatlığı ile CV’nizi oluşturabilir. Katıldığınız eğitimde yetkin olduğunuzu ispatlayabilirsiniz.

**************EĞİTİM SERTİFİKANIZI ALMANIN AŞAMALARI*************************

Aşama aşama süreç nasıl işliyor? Bir bakalım…

 1. Öncelikle eğitim sitemize giriyorsunuz, eğitimleri ayrıntılı olarak inceliyorsunuz.
 2. İhtiyacınız olan eğitimi satın alıyorsunuz,
 3. Eğitim paneliniz otomatik olarak açılıyor ve derslerinize hemen başlıyorsun
 4. Profesyonel ders videolarınızı tamamlayıp, ders dokümanlarınıza çalışıyorsunuz
 5. Sonrasında sertifika sınavınıza giriyorsunuz ve başarılı olursanız sertifikanızı alıyorsunuz.

 

Başarılı olmazsanız korkmayın sistemi kapatmıyoruz hemen;

En az 3 kere sınava girme hakkınız var ve sistem tamamen hizmetinizde tekrar eğitim videolarınızı dinleyebilir. Tüm dokümanlara ulaşabilirisiniz.

Sınavda başarılı oluncaya kadar çalışmaya devam…JJJ

 

EĞİTİM SERTİFİKANIZ HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR;

 1. Sertifika sınavı nasıl oluyor?

Eğirim sınavınız tamamen online olarak yapılıyor. Eğitim videolarınızı izledikten sonra sınav modülünüz açılıyor. Çıkan soruların % 50 sini doğru yapmanız gerekiyor. Sadece farklılık olarak Aile danışmanlığında soruların % 70 nı doğru cevaplamanız gerekmektedir.

 

 1. Sertifika sınavına ne zaman girebilirim?

Eğitim videolarınızın %70ni izledikten sonra sınav modülünüz açılır. Ancak eğitimi tamamen bitirmeden sınav modülüne girmenizi tavsiye etmeyiz.
 

 

 1. Sertifika sınavından başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor? 

Eğitiminizin sınavından başarılı olmak için eğitimlerden 50 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Ancak aile danışmanlığı eğitiminde 70 ve üzeri puan olmanız gerekmektedir.

 1. Sertifika sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Her eğitimin sınav sorularının sayısı farkı olmasına rağmen genellikle 20 – 25 sorudan oluşmaktadır. Aile danışmanlığında ise 50 soru sorulmaktadır. 

 1. Sertifika sınavında sürekli aynı sorular mı soruluyor?

Hayır, her bir sınavda online eğitim altyapımız sayesinde ilgili eğitiminizin soru havuzu vardır. Bu havuzdan sistem otomatik sınav oluşturmaktadır. Her seferinde farklı sorularla karışılabilirsiniz.

 1. Sınavda başarısız olursam tekrar sınava girebilir miyim?

Başarısız olduğunuz sınavda tekrar sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavı başarılı bir şekilde geçinceye kadar sisteminiz açık kalır. Tüm dokümanlardan ve videolardan bu surede ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

 1. Sertifika sınavı ücretli mi?

Sertifika sınavlarınız için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

 1. Sertifika eğitimlerini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Eğitimler sizler için belirli bir sure açılır. Bu süre  her eğitim için farklılık arz eder. Ancak eğitimleri tamamlama süresi tamamen sizinle ilgilidir. Hiç ara vermeden bazı eğitimleri birkaç günde bitirebilirsiniz. Bazı eğitimleri ise birkaç haftadan önce bitiremezsiniz. Aile danışmanlığı gibi büyük eğitimler ise birkaç ay sürmektedir.

 1. Uygulamalı eğitimler nasıl olacak?

Eğitimlerinizin uygulamalı kısmını bayiliğimiz olan illerde örgün eğitim açıldığı zamanlarda katılabilirsiniz. Şimdilik İstanbul, Adana, Konya, Hatay, Osmaniye, Kocaeli, Mardin de eğitimlerimizi örgün olarak da katılabilirsiniz.

 1. Sertifikam ne zaman elime ulaşır?

Sertifikanız eğitimi istediğiniz kuruma göre elinize ulaşma suresı farklılar gösterir. Üniversite onaylı eğitimleriniz sınava girdikten sonra elinize ulaşması 20 günü bulurken, dernek sertifikalarınız en geç 10 gün içerisinde adresinize ulaşır.

 1. Sertifika ücreti ve kargo kime ait olacak?

Sertifika ücreti ve kargo tamamen Kariyer polikliniği tarafından karşılanacaktır. Siz hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun eğitim ücreti dışında bir ücret ödemeyeceksiniz.

 1. Sertifikalar ıslak imzalımı?

Sertifikalar eğitimleriniz bittikten sonra sınav sonucunuz ve size özel izleme raporuyla ilgili kuruma iletilir. Sertifikalarınız anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden yada akredite oldugumuz derneklerden gelir.
 

 1. Sertifikalar sorgulanabilir mi?

Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilirdir. kariyer poliklinigi sayfasından kimlik numaranız ile tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir.

 1. Eğitimlere yurt dışından katılabiliyor muyuz?

Eğitimlere uzaktan eğitim altyapımız sayesinde internetin olduğu her yerden katılabilirsiniz. Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs tan çok sayıda öğrencimiz eğitmelerine devam etmektedir.

 1. Sertifikalarımızı yurt dışına yolluyor musunuz?

Yurt dışına sertifikalarınız yollayabiliriz. Ancak eğitimlerimizi herkesin ulaşması için çok ekonomik koşullarda yaptığımız için yurt içi kargo ücretlerini biz karşılarken yurt dışı kargoları karsıdan ödemeli yolluyoruz.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU VE EĞİTİM DANIŞMNALIĞI

SERTİFİKA GEÇERLİLİĞİ

Kariyer polikliniğinden aldığınız sertifikalar üniversite ya da dernek onaylı olup yurtiçinde ve yurt dışında geçerliliğe sahiptir.

Sertifikalarınız Uluslararası geçerlidir.

Tüm resmi ve özel kurumlarda kullanabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Meb’de geçerlidir.

Bugüne kadar çalıştığımız üniversiteler;              

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Gedik üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Fatih sultan Mehmet üniversitesi

Biruni Üniversitesi

İşbirliği içerisinde bulunduğumuz dernekler;

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği

Uluslararası Psikologlar Derneği

Uluslararası Koçluk ve Koçlar Derneği

 

 

 

 

 

Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
171,31 TL
513,94 TL
6 Taksit
89,48 TL
536,88 TL
9 Taksit
61,97 TL
557,71 TL
12 Taksit
48,42 TL
581,09 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
171,30 TL
513,89 TL
6 Taksit
87,90 TL
527,42 TL
9 Taksit
60,86 TL
547,73 TL
12 Taksit
47,37 TL
568,42 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
169,76 TL
509,28 TL
6 Taksit
87,98 TL
527,86 TL
9 Taksit
60,91 TL
548,21 TL
12 Taksit
47,43 TL
569,14 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
170,59 TL
511,78 TL
6 Taksit
88,82 TL
532,94 TL
9 Taksit
61,90 TL
557,14 TL
12 Taksit
48,44 TL
581,33 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
169,39 TL
508,18 TL
6 Taksit
88,40 TL
530,40 TL
9 Taksit
61,40 TL
552,62 TL
12 Taksit
47,90 TL
574,85 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
168,46 TL
505,39 TL
6 Taksit
86,95 TL
521,71 TL
9 Taksit
59,79 TL
538,08 TL
12 Taksit
46,20 TL
554,40 TL

İlgili Eğitimler