Hemen Başvur..
Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Detay

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

Paylaş:
Fiyat: 2250 ₺

Eğitim Adı: CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
Süre 120 SAAT
Üniversite Adı: YÖK Onaylı Üniversite

 

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

Dünyanın farklı bölgeleri ülkeleri ve kültürlerinde yapılan araştırmalar cinsel sorunların genel olarak sık rastlandığını ortaya koymaktadır. Çeşitli toplum ve kültürlerde yapılan çalışmalar, cinsel işlev bozukluklarının rastlanma sıklığı konusunda birbirine benzer sonuçlar vermektedir. Ancak, kültürel ve toplumsal etkenlerle ortaya çıkan bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, bizim gibi muhafazakâr toplumlarda cinselliğin yasaklanması, biçimsel bir cinsel eğitimin olmaması, cinselliğin bir tabu olarak algılanması ve bekaretin önemsenmesi gibi etkenler kadınlarda vajinismusun ve cinsel istek bozukluklarının, erkeklerde ise cinsel istek ve boşalma bozukluklarının, cinsel liberalizmin egemen olduğu toplumlara göre daha yüksek oranlarda rastlanmasına yol açmaktadır. Yine cinsel deneyimin yetersiz olduğu toplumsal kesim ya da gençlerde, erkeklerde erken boşalma, kadınlarda ise çeşitli orgazm güçlüklerinin diğer kesimlere oranla daha sık rastlandığı gözlenmektedir.

Ülkemizdeki cinsel tedavi merkezlerine başvurularda da genç erişkinlik dönemi başı çekmektedir. Ülkemizdeki cinsel tedavi merkezleri, poliklinikleri ve uzmanları son yıllarda hızla artış göstermesine karşın hasta başvurularındaki artış bunun önüne geçmiştir. Bu artışın nedenleri arasında toplumda bu alanda artan bilinç, medyanın yaygınlaşması ve bu konuda oynadığı rol, cinsel tedavi olanaklarında son yıllardaki ciddi artış vb. sayılabilir. Tüm bu gelişmeler, tıbbın ve tüm hekimlerin bu alanda daha donanımlı ve hazırlıklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm hekimlerin ve özellikle psikiyatristlerin, jinekologların ve ürologların cinsel sorunlar ve tedavileri konusunda fikir sahibi olmaları, temel bilgilendirme ve danışmanlık ile uygun yönlendirmeleri yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Her hekim ya da psikiyatrist cinsel terapi ya da tedavi yapmak durumunda değildir, ancak bir çok olguda basit bir bilgilendirme bile kişinin kafasındaki yanlış bilgi ve koşullanmaları düzelterek sorunun çözümüne yol açabilir. Ya da daha başlangıç aşamasında bulunan bir performans anksiyetesini ya da cinsel inhibisyonu ortadan kaldırabilir.

Tüm bu sebeplerden dolayı ülkemizde cinsel terapi alanında yetişmiş uzman bireylerin yeterince olmaması bu eğitimin açılmasının en büyük sebebidir. Cinsel terapi eğitimi teorik ve çözüm odaklı olup başarı odaklıdır. Eğitim örgün olup online olarak desteklenmektedir. Tüm materyalleri siz değerli kursiyerlerimize hediye olarak verilecektir.

İçerik:

CİNSEL TERAPİ MODUL 1

 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar
 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Ailede sağlık bilinci
 • Çocuklarda cinsel eğitim
 • Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
 • Ailede cinsel sorunlar

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 2

Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler

 • Vajinismus (ilişkiye girememe),
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama,
 • Cinsel tiksinti.


Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler

 • Erken boşalma,
 • Sertleşme problemleri,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama.

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 3

 

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)

 

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI
Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
Cinsellikten tiksinme bozukluğu

CİNSEL UYARILMA BOZUKLUKLARI
Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
Erkekte sertleşme bozukluğu

ORGAZMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR
Kadında orgazm bozukluğu
Erkekte orgazm bozukluğu
Erken Boşalma  

 

CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
Vajinismus 

 

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)

 

 

Katılım koşulları:

 • Doktorlar
 • Sağlık çalışanları
 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Aile danışmanları,
 • Aile ve Tüketici bilimleri,
 • Ebeler, ve bu bölümlerin son sınıf ve 3 sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

İstihdam:

Hastanelerde,

Kliniklerde,

Aile danışmanlık merkezlerinde,

Psikiyatri ofislerinde,

Sivil toplum ve kuruluşlarında etik değerlere önceliğinde çalışılabilir.

 

 

;

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ İÇERİĞİNDEN BAZI BAŞLIKLAR

CİNSEL TERAPİ MODUL 1

 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar
 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Ailede sağlık bilinci
 • Çocuklarda cinsel eğitim
 • Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
 • Ailede cinsel sorunlar

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 2

Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler

 • Vajinismus (ilişkiye girememe),
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama,
 • Cinsel tiksinti.


Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler

 • Erken boşalma,
 • Sertleşme problemleri,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama.

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 3

 

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)

 

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI
Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
Cinsellikten tiksinme bozukluğu

CİNSEL UYARILMA BOZUKLUKLARI
Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
Erkekte sertleşme bozukluğu

ORGAZMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR
Kadında orgazm bozukluğu
Erkekte orgazm bozukluğu
Erken Boşalma  

 

CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
Vajinismus 

 

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)

 

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİNİN AMACI

Dünyanın farklı bölgeleri ülkeleri ve kültürlerinde yapılan araştırmalar cinsel sorunların genel olarak sık rastlandığını ortaya koymaktadır. Çeşitli toplum ve kültürlerde yapılan çalışmalar, cinsel işlev bozukluklarının rastlanma sıklığı konusunda birbirine benzer sonuçlar vermektedir. Ancak, kültürel ve toplumsal etkenlerle ortaya çıkan bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, bizim gibi muhafazakâr toplumlarda cinselliğin yasaklanması, biçimsel bir cinsel eğitimin olmaması, cinselliğin bir tabu olarak algılanması ve bekaretin önemsenmesi gibi etkenler kadınlarda vajinismusun ve cinsel istek bozukluklarının, erkeklerde ise cinsel istek ve boşalma bozukluklarının, cinsel liberalizmin egemen olduğu toplumlara göre daha yüksek oranlarda rastlanmasına yol açmaktadır. Yine cinsel deneyimin yetersiz olduğu toplumsal kesim ya da gençlerde, erkeklerde erken boşalma, kadınlarda ise çeşitli orgazm güçlüklerinin diğer kesimlere oranla daha sık rastlandığı gözlenmektedir.

Ülkemizdeki cinsel tedavi merkezlerine başvurularda da genç erişkinlik dönemi başı çekmektedir. Ülkemizdeki cinsel tedavi merkezleri, poliklinikleri ve uzmanları son yıllarda hızla artış göstermesine karşın hasta başvurularındaki artış bunun önüne geçmiştir. Bu artışın nedenleri arasında toplumda bu alanda artan bilinç, medyanın yaygınlaşması ve bu konuda oynadığı rol, cinsel tedavi olanaklarında son yıllardaki ciddi artış vb. sayılabilir. Tüm bu gelişmeler, tıbbın ve tüm hekimlerin bu alanda daha donanımlı ve hazırlıklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm hekimlerin ve özellikle psikiyatristlerin, jinekologların ve ürologların cinsel sorunlar ve tedavileri konusunda fikir sahibi olmaları, temel bilgilendirme ve danışmanlık ile uygun yönlendirmeleri yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Her hekim ya da psikiyatrist cinsel terapi ya da tedavi yapmak durumunda değildir, ancak bir çok olguda basit bir bilgilendirme bile kişinin kafasındaki yanlış bilgi ve koşullanmaları düzelterek sorunun çözümüne yol açabilir. Ya da daha başlangıç aşamasında bulunan bir performans anksiyetesini ya da cinsel inhibisyonu ortadan kaldırabilir.

Tüm bu sebeplerden dolayı ülkemizde cinsel terapi alanında yetişmiş uzman bireylerin yeterince olmaması bu eğitimin açılmasının en büyük sebebidir. Cinsel terapi eğitimi teorik ve çözüm odaklı olup başarı odaklıdır. Eğitim örgün olup online olarak desteklenmektedir. Tüm materyalleri siz değerli kursiyerlerimize hediye olarak verilecektir.

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ KATILMA KOŞULLARI

Katılım koşulları:

 • Doktorlar
 • Sağlık çalışanları
 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Aile danışmanları,
 • Aile ve Tüketici bilimleri,
 • Ebeler, ve bu bölümlerin son sınıf ve 3 sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İSTİHDAM

Hastanelerde,

Kliniklerde,

Aile danışmanlık merkezlerinde,

Psikiyatri ofislerinde,

Sivil toplum ve kuruluşlarında etik değerlere önceliğinde çalışılabilir.

SERTİFİKASYON

(Bilginin Belgesi)

Kariyer polikliniğinden almış olduğunuz eğitimlerin hepsi uluslar arası standartlarda hazırlanmış, çağın getirdiği en son öğrenme modellerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kaliteli ve özverili bir çalışmanın urunu olan eğitimlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyarız.

Kariyer polikliniğinden eğitim aldıktan sonra tarafınıza bu eğitimi aldığınıza dair ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından belgelendirilir. Sertifikalarınız katıldığınız eğitim türüne göre alanında yetkin bir üniversite, mesleki oda ve ya ulusal ve uluslar arası bir dernek tarafından belgelendirilir. Bu şekilde eğitiminizin hem kalitesi hem akreditesi ortaya konmuş olur. Sizlerde gönül rahatlığı ile CV’nizi oluşturabilir. Katıldığınız eğitimde yetkin olduğunuzu ispatlayabilirsiniz.

**************EĞİTİM SERTİFİKANIZI ALMANIN AŞAMALARI*************************

Aşama aşama süreç nasıl işliyor? Bir bakalım…

 1. Öncelikle eğitim sitemize giriyorsunuz, eğitimleri ayrıntılı olarak inceliyorsunuz.
 2. İhtiyacınız olan eğitimi satın alıyorsunuz,
 3. Eğitim paneliniz otomatik olarak açılıyor ve derslerinize hemen başlıyorsun
 4. Profesyonel ders videolarınızı tamamlayıp, ders dokümanlarınıza çalışıyorsunuz
 5. Sonrasında sertifika sınavınıza giriyorsunuz ve başarılı olursanız sertifikanızı alıyorsunuz.

 

Başarılı olmazsanız korkmayın sistemi kapatmıyoruz hemen;

En az 3 kere sınava girme hakkınız var ve sistem tamamen hizmetinizde tekrar eğitim videolarınızı dinleyebilir. Tüm dokümanlara ulaşabilirisiniz.

Sınavda başarılı oluncaya kadar çalışmaya devam…JJJ

 

EĞİTİM SERTİFİKANIZ HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR;

 1. Sertifika sınavı nasıl oluyor?

Eğirim sınavınız tamamen online olarak yapılıyor. Eğitim videolarınızı izledikten sonra sınav modülünüz açılıyor. Çıkan soruların % 50 sini doğru yapmanız gerekiyor. Sadece farklılık olarak Aile danışmanlığında soruların % 70 nı doğru cevaplamanız gerekmektedir.

 

 1. Sertifika sınavına ne zaman girebilirim?

Eğitim videolarınızın %70ni izledikten sonra sınav modülünüz açılır. Ancak eğitimi tamamen bitirmeden sınav modülüne girmenizi tavsiye etmeyiz.
 

 

 1. Sertifika sınavından başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor? 

Eğitiminizin sınavından başarılı olmak için eğitimlerden 50 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Ancak aile danışmanlığı eğitiminde 70 ve üzeri puan olmanız gerekmektedir.

 1. Sertifika sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Her eğitimin sınav sorularının sayısı farkı olmasına rağmen genellikle 20 – 25 sorudan oluşmaktadır. Aile danışmanlığında ise 50 soru sorulmaktadır. 

 1. Sertifika sınavında sürekli aynı sorular mı soruluyor?

Hayır, her bir sınavda online eğitim altyapımız sayesinde ilgili eğitiminizin soru havuzu vardır. Bu havuzdan sistem otomatik sınav oluşturmaktadır. Her seferinde farklı sorularla karışılabilirsiniz.

 1. Sınavda başarısız olursam tekrar sınava girebilir miyim?

Başarısız olduğunuz sınavda tekrar sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavı başarılı bir şekilde geçinceye kadar sisteminiz açık kalır. Tüm dokümanlardan ve videolardan bu surede ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

 1. Sertifika sınavı ücretli mi?

Sertifika sınavlarınız için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

 1. Sertifika eğitimlerini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Eğitimler sizler için belirli bir sure açılır. Bu süre  her eğitim için farklılık arz eder. Ancak eğitimleri tamamlama süresi tamamen sizinle ilgilidir. Hiç ara vermeden bazı eğitimleri birkaç günde bitirebilirsiniz. Bazı eğitimleri ise birkaç haftadan önce bitiremezsiniz. Aile danışmanlığı gibi büyük eğitimler ise birkaç ay sürmektedir.

 1. Uygulamalı eğitimler nasıl olacak?

Eğitimlerinizin uygulamalı kısmını bayiliğimiz olan illerde örgün eğitim açıldığı zamanlarda katılabilirsiniz. Şimdilik İstanbul, Adana, Konya, Hatay, Osmaniye, Kocaeli, Mardin de eğitimlerimizi örgün olarak da katılabilirsiniz.

 1. Sertifikam ne zaman elime ulaşır?

Sertifikanız eğitimi istediğiniz kuruma göre elinize ulaşma suresı farklılar gösterir. Üniversite onaylı eğitimleriniz sınava girdikten sonra elinize ulaşması 20 günü bulurken, dernek sertifikalarınız en geç 10 gün içerisinde adresinize ulaşır.

 1. Sertifika ücreti ve kargo kime ait olacak?

Sertifika ücreti ve kargo tamamen Kariyer polikliniği tarafından karşılanacaktır. Siz hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun eğitim ücreti dışında bir ücret ödemeyeceksiniz.

 1. Sertifikalar ıslak imzalımı?

Sertifikalar eğitimleriniz bittikten sonra sınav sonucunuz ve size özel izleme raporuyla ilgili kuruma iletilir. Sertifikalarınız anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden yada akredite oldugumuz derneklerden gelir.
 

 1. Sertifikalar sorgulanabilir mi?

Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilirdir. kariyer poliklinigi sayfasından kimlik numaranız ile tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir.

 1. Eğitimlere yurt dışından katılabiliyor muyuz?

Eğitimlere uzaktan eğitim altyapımız sayesinde internetin olduğu her yerden katılabilirsiniz. Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs tan çok sayıda öğrencimiz eğitmelerine devam etmektedir.

 1. Sertifikalarımızı yurt dışına yolluyor musunuz?

Yurt dışına sertifikalarınız yollayabiliriz. Ancak eğitimlerimizi herkesin ulaşması için çok ekonomik koşullarda yaptığımız için yurt içi kargo ücretlerini biz karşılarken yurt dışı kargoları karsıdan ödemeli yolluyoruz.

Kariyer polikliniğinden aldığınız sertifikalar üniversite ya da dernek onaylı olup yurtiçinde ve yurt dışında geçerliliğe sahiptir.

Sertifikalarınız Uluslararası geçerlidir.

Tüm resmi ve özel kurumlarda kullanabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Meb’de geçerlidir.

Bugüne kadar çalıştığımız üniversiteler;              

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Gedik üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Fatih sultan Mehmet üniversitesi

Biruni Üniversitesi

İşbirliği içerisinde bulunduğumuz dernekler;

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği

Uluslararası Psikologlar Derneği

Uluslararası Koçluk ve Koçlar Derneği

 

 

 

 

 

Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
803,02 TL
2409,08 TL
6 Taksit
419,44 TL
2516,62 TL
9 Taksit
290,48 TL
2614,28 TL
12 Taksit
226,99 TL
2723,85 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
802,95 TL
2408,85 TL
6 Taksit
412,05 TL
2472,30 TL
9 Taksit
285,28 TL
2567,48 TL
12 Taksit
222,04 TL
2664,45 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
795,75 TL
2387,25 TL
6 Taksit
412,39 TL
2474,32 TL
9 Taksit
285,52 TL
2569,72 TL
12 Taksit
222,32 TL
2667,82 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
799,65 TL
2398,95 TL
6 Taksit
416,36 TL
2498,18 TL
9 Taksit
290,18 TL
2611,58 TL
12 Taksit
227,08 TL
2724,98 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
794,02 TL
2382,08 TL
6 Taksit
414,38 TL
2486,25 TL
9 Taksit
287,82 TL
2590,42 TL
12 Taksit
224,55 TL
2694,60 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
789,68 TL
2369,02 TL
6 Taksit
407,59 TL
2445,52 TL
9 Taksit
280,25 TL
2522,25 TL
12 Taksit
216,56 TL
2598,75 TL

İlgili Eğitimler