Hemen Başvur..
Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Detay

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Paylaş:
Fiyat: 3890 ₺

Eğitim Adı: AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
Süre 480 SAAT
Üniversite Adı: YÖK Onaylı Üniversite

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç:

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.Aile içinde hayat bulan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. hayatlarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır.

Amaç, ailenin hayatında sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin hayatındaki sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun hayatındaki fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır.

 Aile hayatında karşılaşılan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 60 saat süpervizyondan oluşan toplam 480 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

İçerik:

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

 

 • Psikolojinin Temel Kavramları
 • Danışmaya ait Temel Kavramlar
 • Aile sistemi
 • Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
 • Patolojik aile yapısı
 • Aile yaşam döngüsü
 • Bir sistem olarak aile
 • Yaygın dört aile yapısı
 • Ebeveyn Tutumları
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri
 • Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü
 • Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık
 • Kişilik ve Kişilik Kuramları

 

 

 

 

 

 

TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI

 • Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması
 • Aile Danışmanın Rol ve Görevleri
 • Aile Danışmasının Temel Aşamaları
 • Aile Danışmanın Nitelikleri
 • Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
 • Danışmada Etik İlkeler


 

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ

 

 • Yapısal Aile Terapisi
 • Aile Sistemleri Terapisi
 • Stratejik Aile Terapisi
 • Yaşantısal – İnsancıl Aile Terapisi
 • Psikodinamik Aile Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

 

AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER

 

 • Çözüm Odaklı Aile Danışması
 • Öyküsel (Narrative) Aile Danışması
 • Etkileşimsel Aile Terapisi/ Stratejik Aile Terapisi Teknikleri
 • Sevgi Üçgeni Aile Terapisi Teknikleri

  AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ

 

 • Ailenin karşılanması
 • Ailenin probleminin tanımlanması
 • Probleme uygun strateji seçimi
 • Terapötik Süreç
 • Ailedeki dinamikleri anlama
 • Terapötik sürecin Yapılandırılması
 • Geribildirim alma süreci
 • İzleme sürecinin yapılandırılması
 • Vaka formülasyonu yapma;
 • Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
 • Müdahaleler
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
 • Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
 • Aile danışmasında etik ilkeler

 

AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR

 

 • Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile
 • Danışmanlığı Uygulamaları
 • Ailede Krize Müdahale
 • Boşanma süreci
 • Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
 • Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
 • Çocukların evden ayrılması
 • Çocukta Okul Sorunları
 • Ergenlik Sorunları
 • Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
 • Aile içi şiddet
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Aldatma Psikolojisi
 • Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar

                                     İletişim
                                     Kültür
                                     Çatışma
                                     Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
                                     Cinsiyete özgü genellemeler

 

ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 1

 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar
 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Ailede sağlık bilinci
 • Çocuklarda cinsel eğitim
 • Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
 • Ailede cinsel sorunlar

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 2

Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler

 • Vajinismus (ilişkiye girememe),
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama,
 • Cinsel tiksinti.


Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler

 • Erken boşalma,
 • Sertleşme problemleri,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama.

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 3

 

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)

 

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI
Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
Cinsellikten tiksinme bozukluğu

CİNSEL UYARILMA BOZUKLUKLARI
Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
Erkekte sertleşme bozukluğu

ORGAZMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR
Kadında orgazm bozukluğu
Erkekte orgazm bozukluğu
Erken Boşalma  

 

CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
Vajinismus 

 

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)

 

 

 

 

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 

 

 • Aile içinde öğrenme
 • Ailede sosyal beceri kazanımı
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
 • Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
 • Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
 • Eğitim Sistemi
 • Koçluk Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Sistemi
 • Kişilik Yapısı ve Türleri
 • Aile Sistemi
 • Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
 • Ergen Çekabı
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Beynin İşlevi

 

 

 

 

 

 

 

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 • Hedef Belirlemenin Önemi
 • Öğrenmenin Önemi
 • Dikkat Konsantrasyon
 • Sorumluluk Bilinci
 • Motivasyon
 • Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
 • Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
 • Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
 • Sınava Hazırlık Süreci
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Teknikleri
 • Öğrenciyi Keşfetmek
 • Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
 • Pozitif Yaşam Becerileri
 • Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
 • Atılganlık Eğitimi
 • Hayır Diyebilmek
 • Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi

 

Uygulama:
Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece Koçluğa adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.

 

 

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 

Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

          7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 

 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

          Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 

Kent E.G.Y Testi:

           6-14 yaş çocukları için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için uygundur. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir. 

 

Goodenough Harris  Zekâ Testi: 

          3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zekâ değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zekâ değerleri vardır.

Porteus Labirenti: 

          5 – 14 yas arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmini ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

 

D2 Dikkat Testi: 

          9- 60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan test, dikkat seviyelerini ölçmek amacı ile uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. Her satırı 20 sn içerisinde bitirilmesi gereken test , En fazla 8 dakika içerisinde sonlanmalıdır.

 

Frankfurter Dikkat Testi:

           Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir.

 

Metropolitan Okul Olgunlugu Testi: 

          Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yas 6 ay – 6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)

          0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

 

Gessel Testi: 

          1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

 

 Peabody Kelime Anlama Testi: 

          Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yası ortaya çıkar.

 

 

Bender Gestalt : 

          9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ile 11 yas arasıdır.

 

Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi: 

          4 yas 6 ay ile 7 yas 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algi seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

 

Benton Görsel Bellek Testi: 

          8 yas ve üstü çocuklara uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir

PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

 

Children’s Apperception Test (C.A.T.):

Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 3-10 yaş çocuklarına uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

 

Tematik Algı Testi (T.A.T.):

T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

 

(F.A.T.)

Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır. F.A.T. testi çocuğun ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.

 

Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi:

4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.

 

Peri Masalları Testi:

Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif bir testtir.

 

Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

 

D10 Projektif Çizim Testi

Jean Le Me adli bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. D-10 testi hem zihinsel hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 8 ve daha yukarı yastakilere uygulanır. Test kolektif olarak da uygulanabilir. Ancak bireylerin birbirlerini görmeleri sağlanmalıdır. Çünkü kişinin davranışlarını izlemek önemli veriler sağlayabilir. Zaman sinirli değildir.

 

Koppitz İnsan Çizim Testi

             4-9 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.

 

 

 

 

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ

 • Resim Analizinin Tarihçesi
 • Çocuk ve Resim 
 • Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi 
 • Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
 • Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler
 • Zeka, Kişilik ve Yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi.
 • Çocuk Resimlerinin Analizinde Uzmanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 • Resim Terapisi tekniklerinden örnekler
 • Örnek Resim İncelemeleri
 • Psikolojik Resim Testlerini Uygulama Yöntemleri

Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri

 1. Bir insan çiz,
 2. Varolmayan bir hayvan çiz,
 3. Bir aile çiz testi,
 4. Kinetik aile çizim testi,
 5. Yağmur altında dolaşan kadın çiz testi,
 6. Bir kaktüs çiz testi,
 7. Bir ev-ağaç ve insan çiz testi,
 8. Bir bahçe çiz testi,
 9. Goodenough Harris adam çiz testi,
 10. D-10 projektif resim testi

 

 

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON)

 

OYUN TERAPİSİ MODUL 1

 • Oyun nedir?
 • Çocuk için oyunun önemi ve yeri
 • Çocukta oyunun gelişim aşamaları
 • Oyun Terapisine Giriş
 • Oyun terapisi nedir?
 • Oyun Terapisinin Tarihi
 • Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar
 • Oyun Terapisinde Oyun ve Oyuncağın Metaforik Anlamları
 • Oyun Terapistinin Özellikleri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Kullanımı

 

OYUN TERAPİSİ MODUL 2

 • Oyun odası nasıl hazırlanmalıdır?
 • Oyuncak seçimi nasıl yapılır?
 • Oyun Odası ve Önerilen Malzemeler
 • Oyun Terapisi ve Çocuk Gelişimi
 • Oyunun İyileştirici Etkileri
 • Oyun Terapisinde Bağlanma ve Nesne İlişkileri Teorileri
 • Farklı oyun terapisi yaklaşımları
 • Non Direktif Oyun Terapisi
 • Child Centered ( Çocuk Merkezli Oyun Terapisi )
 • Filial Therapy
 • Seans Yönetimi ( Başlama ve Sonlandırma)
 • Oyun Terapisinde Sınır Koymak
 • Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)


     OYUN TERAPİSİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON

 • Vaka Örneklerinin Çalışılması
 • Vaka Örneklerinin Çalışılması

 

VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR

 

Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri

Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması

Sınıf İçi Geri Bildirimler

Konsültasyon

Sınıf Tartışmaları


Aile Danışmanlığında Vaka Örnekleri

Aile Danışmanlık Merkezlerinde gerçekleştirilen danışmanlık seanslarının danışanlardan izin alınarak kursiyerlere sunulması, yapılandırılması ve çözüm yolları üzerinde tartışılması


Aile Danışmanlığında Süper vizyon

Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması

Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması

Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi

 

 

HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI VE MÜDAHALELERİ

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU

Aile mahkemeleri ve işleyişi

Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
Aile içi şiddet ve korunma yolları

Boşanmaya neden olan hukuki sebepler

Arabuluculuk
Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

 

Başvuru koşulları:

 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar,

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Not: Gerçek Kişeler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak olan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 3.Bölüm 14. Ve 15 Maddeleri Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri 04/09/2012 tarih 28401 sayılı Resmi Gazete

İstihdam Alanları:

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,

 1. Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 2. Belediyelerin aile danışmanlık merkezlerinde,
 3. Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada,
 4. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 5. Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 6. Sivil toplum kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)
 7. Özel hastanelerde talep üzerine çalışabilirler.
 8. Kendi aile danışmanlığı merkezlerini açabilirler.

Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16567&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

;

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

 

 • Psikolojinin Temel Kavramları
 • Danışmaya ait Temel Kavramlar
 • Aile sistemi
 • Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
 • Patolojik aile yapısı
 • Aile yaşam döngüsü
 • Bir sistem olarak aile
 • Yaygın dört aile yapısı
 • Ebeveyn Tutumları
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri
 • Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü
 • Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık
 • Kişilik ve Kişilik Kuramları

 

 

 

 

 

 

TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI

 • Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması
 • Aile Danışmanın Rol ve Görevleri
 • Aile Danışmasının Temel Aşamaları
 • Aile Danışmanın Nitelikleri
 • Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
 • Danışmada Etik İlkeler


 

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ

 

 • Yapısal Aile Terapisi
 • Aile Sistemleri Terapisi
 • Stratejik Aile Terapisi
 • Yaşantısal – İnsancıl Aile Terapisi
 • Psikodinamik Aile Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

 

AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER

 

 • Çözüm Odaklı Aile Danışması
 • Öyküsel (Narrative) Aile Danışması
 • Etkileşimsel Aile Terapisi/ Stratejik Aile Terapisi Teknikleri
 • Sevgi Üçgeni Aile Terapisi Teknikleri

  AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ

 

 • Ailenin karşılanması
 • Ailenin probleminin tanımlanması
 • Probleme uygun strateji seçimi
 • Terapötik Süreç
 • Ailedeki dinamikleri anlama
 • Terapötik sürecin Yapılandırılması
 • Geribildirim alma süreci
 • İzleme sürecinin yapılandırılması
 • Vaka formülasyonu yapma;
 • Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
 • Müdahaleler
 • Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
 • Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
 • Aile danışmasında etik ilkeler

 

AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR

 

 • Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile
 • Danışmanlığı Uygulamaları
 • Ailede Krize Müdahale
 • Boşanma süreci
 • Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
 • Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
 • Çocukların evden ayrılması
 • Çocukta Okul Sorunları
 • Ergenlik Sorunları
 • Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
 • Aile içi şiddet
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Aldatma Psikolojisi
 • Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar

                                     İletişim
                                     Kültür
                                     Çatışma
                                     Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
                                     Cinsiyete özgü genellemeler

 

ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 1

 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar
 • Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Ailede sağlık bilinci
 • Çocuklarda cinsel eğitim
 • Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
 • Ailede cinsel sorunlar

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 2

Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler

 • Vajinismus (ilişkiye girememe),
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama,
 • Cinsel tiksinti.


Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler

 • Erken boşalma,
 • Sertleşme problemleri,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Orgazm olamama.

 

CİNSEL TERAPİ MODUL 3

 

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)

 

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI
Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
Cinsellikten tiksinme bozukluğu

CİNSEL UYARILMA BOZUKLUKLARI
Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
Erkekte sertleşme bozukluğu

ORGAZMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR
Kadında orgazm bozukluğu
Erkekte orgazm bozukluğu
Erken Boşalma  

 

CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
Vajinismus 

 

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)

 

 

 

 

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 

 

 • Aile içinde öğrenme
 • Ailede sosyal beceri kazanımı
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
 • Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
 • Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
 • Eğitim Sistemi
 • Koçluk Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Sistemi
 • Kişilik Yapısı ve Türleri
 • Aile Sistemi
 • Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
 • Ergen Çekabı
 • Çoklu Zeka Kuramı
 • Beynin İşlevi

 

 

 

 

 

 

 

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 • Hedef Belirlemenin Önemi
 • Öğrenmenin Önemi
 • Dikkat Konsantrasyon
 • Sorumluluk Bilinci
 • Motivasyon
 • Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
 • Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
 • Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
 • Sınava Hazırlık Süreci
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Teknikleri
 • Öğrenciyi Keşfetmek
 • Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
 • Pozitif Yaşam Becerileri
 • Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
 • Atılganlık Eğitimi
 • Hayır Diyebilmek
 • Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
 • Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi

 

Uygulama:
Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece Koçluğa adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.

 

 

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 

Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

          7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 

 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)

          Üniversite okuyan ya da mezun yetişkinlere uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

 

Kent E.G.Y Testi:

           6-14 yaş çocukları için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için uygundur. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir. 

 

Goodenough Harris  Zekâ Testi: 

          3 yaşından itibaren kullanılabilecek, çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zekâ değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zekâ değerleri vardır.

Porteus Labirenti: 

          5 – 14 yas arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmini ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

 

D2 Dikkat Testi: 

          9- 60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hız ve öğrenme fonksiyonlarının ölçülmesinde ve dikkat eksikliğinin saptanmasında kullanılan test, dikkat seviyelerini ölçmek amacı ile uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. Her satırı 20 sn içerisinde bitirilmesi gereken test , En fazla 8 dakika içerisinde sonlanmalıdır.

 

Frankfurter Dikkat Testi:

           Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir.

 

Metropolitan Okul Olgunlugu Testi: 

          Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yas 6 ay – 6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)

          0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

 

Gessel Testi: 

          1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zekâ düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

 

 Peabody Kelime Anlama Testi: 

          Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yası ortaya çıkar.

 

 

Bender Gestalt : 

          9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ile 11 yas arasıdır.

 

Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi: 

          4 yas 6 ay ile 7 yas 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algi seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir.

 

Benton Görsel Bellek Testi: 

          8 yas ve üstü çocuklara uygulanan uzun süreli ve kısa süreli bellek ile ilgili bilgi verir

PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

 

Children’s Apperception Test (C.A.T.):

Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 3-10 yaş çocuklarına uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

 

Tematik Algı Testi (T.A.T.):

T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

 

(F.A.T.)

Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır. F.A.T. testi çocuğun ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.

 

Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi:

4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.

 

Peri Masalları Testi:

Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif bir testtir.

 

Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

 

D10 Projektif Çizim Testi

Jean Le Me adli bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. D-10 testi hem zihinsel hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 8 ve daha yukarı yastakilere uygulanır. Test kolektif olarak da uygulanabilir. Ancak bireylerin birbirlerini görmeleri sağlanmalıdır. Çünkü kişinin davranışlarını izlemek önemli veriler sağlayabilir. Zaman sinirli değildir.

 

Koppitz İnsan Çizim Testi

             4-9 yaş arasındaki çocukları duygusal ve gelişimsel olarak değerlendiren insan çizimi testidir. Çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi verir.

 

 

 

 

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ

 • Resim Analizinin Tarihçesi
 • Çocuk ve Resim 
 • Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi 
 • Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
 • Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler
 • Zeka, Kişilik ve Yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi.
 • Çocuk Resimlerinin Analizinde Uzmanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 • Resim Terapisi tekniklerinden örnekler
 • Örnek Resim İncelemeleri
 • Psikolojik Resim Testlerini Uygulama Yöntemleri

Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri

 1. Bir insan çiz,
 2. Varolmayan bir hayvan çiz,
 3. Bir aile çiz testi,
 4. Kinetik aile çizim testi,
 5. Yağmur altında dolaşan kadın çiz testi,
 6. Bir kaktüs çiz testi,
 7. Bir ev-ağaç ve insan çiz testi,
 8. Bir bahçe çiz testi,
 9. Goodenough Harris adam çiz testi,
 10. D-10 projektif resim testi

 

 

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON)

 

OYUN TERAPİSİ MODUL 1

 • Oyun nedir?
 • Çocuk için oyunun önemi ve yeri
 • Çocukta oyunun gelişim aşamaları
 • Oyun Terapisine Giriş
 • Oyun terapisi nedir?
 • Oyun Terapisinin Tarihi
 • Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar
 • Oyun Terapisinde Oyun ve Oyuncağın Metaforik Anlamları
 • Oyun Terapistinin Özellikleri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Kullanımı

 

OYUN TERAPİSİ MODUL 2

 • Oyun odası nasıl hazırlanmalıdır?
 • Oyuncak seçimi nasıl yapılır?
 • Oyun Odası ve Önerilen Malzemeler
 • Oyun Terapisi ve Çocuk Gelişimi
 • Oyunun İyileştirici Etkileri
 • Oyun Terapisinde Bağlanma ve Nesne İlişkileri Teorileri
 • Farklı oyun terapisi yaklaşımları
 • Non Direktif Oyun Terapisi
 • Child Centered ( Çocuk Merkezli Oyun Terapisi )
 • Filial Therapy
 • Seans Yönetimi ( Başlama ve Sonlandırma)
 • Oyun Terapisinde Sınır Koymak
 • Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)


     OYUN TERAPİSİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON

 • Vaka Örneklerinin Çalışılması
 • Vaka Örneklerinin Çalışılması

 

VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR

 

Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri

Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması

Sınıf İçi Geri Bildirimler

Konsültasyon

Sınıf Tartışmaları


Aile Danışmanlığında Vaka Örnekleri

Aile Danışmanlık Merkezlerinde gerçekleştirilen danışmanlık seanslarının danışanlardan izin alınarak kursiyerlere sunulması, yapılandırılması ve çözüm yolları üzerinde tartışılması


Aile Danışmanlığında Süper vizyon

Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması

Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması

Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi

 

 

HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI VE MÜDAHALELERİ

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU

Aile mahkemeleri ve işleyişi

Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
Aile içi şiddet ve korunma yolları

Boşanmaya neden olan hukuki sebepler

Arabuluculuk
Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

           

           Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.Aile içinde hayat bulan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. hayatlarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır.

            Amaç, ailenin hayatında sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin hayatındaki sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun hayatındaki fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır.

            Aile hayatında karşılaşılan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 60 saat süpervizyondan oluşan toplam 480 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

Başvuru koşulları:

 • Sosyal hizmet,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Tıp,
 • Hemşirelik
 • Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar,

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Not: Gerçek Kişeler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak olan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 3.Bölüm 14. Ve 15 Maddeleri Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri 04/09/2012 tarih 28401 sayılı Resmi Gazete

 

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,

 1. Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 2. Belediyelerin aile danışmanlık merkezlerinde,
 3. Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada,
 4. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 5. Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 6. Sivil toplum kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)
 7. Özel hastanelerde talep üzerine çalışabilirler.
 8. Kendi aile danışmanlığı merkezlerini açabilirler.

Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16567&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

SERTİFİKASYON

(Bilginin Belgesi)

Kariyer polikliniğinden almış olduğunuz eğitimlerin hepsi uluslar arası standartlarda hazırlanmış, çağın getirdiği en son öğrenme modellerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kaliteli ve özverili bir çalışmanın urunu olan eğitimlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyarız.

Kariyer polikliniğinden eğitim aldıktan sonra tarafınıza bu eğitimi aldığınıza dair ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından belgelendirilir. Sertifikalarınız katıldığınız eğitim türüne göre alanında yetkin bir üniversite, mesleki oda ve ya ulusal ve uluslar arası bir dernek tarafından belgelendirilir. Bu şekilde eğitiminizin hem kalitesi hem akreditesi ortaya konmuş olur. Sizlerde gönül rahatlığı ile CV’nizi oluşturabilir. Katıldığınız eğitimde yetkin olduğunuzu ispatlayabilirsiniz.

**************EĞİTİM SERTİFİKANIZI ALMANIN AŞAMALARI*************************

Aşama aşama süreç nasıl işliyor? Bir bakalım…

 1. Öncelikle eğitim sitemize giriyorsunuz, eğitimleri ayrıntılı olarak inceliyorsunuz.
 2. İhtiyacınız olan eğitimi satın alıyorsunuz,
 3. Eğitim paneliniz otomatik olarak açılıyor ve derslerinize hemen başlıyorsun
 4. Profesyonel ders videolarınızı tamamlayıp, ders dokümanlarınıza çalışıyorsunuz
 5. Sonrasında sertifika sınavınıza giriyorsunuz ve başarılı olursanız sertifikanızı alıyorsunuz.

 

Başarılı olmazsanız korkmayın sistemi kapatmıyoruz hemen;

En az 3 kere sınava girme hakkınız var ve sistem tamamen hizmetinizde tekrar eğitim videolarınızı dinleyebilir. Tüm dokümanlara ulaşabilirisiniz.

Sınavda başarılı oluncaya kadar çalışmaya devam…JJJ

 

EĞİTİM SERTİFİKANIZ HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR;

 1. Sertifika sınavı nasıl oluyor?

Eğirim sınavınız tamamen online olarak yapılıyor. Eğitim videolarınızı izledikten sonra sınav modülünüz açılıyor. Çıkan soruların % 50 sini doğru yapmanız gerekiyor. Sadece farklılık olarak Aile danışmanlığında soruların % 70 nı doğru cevaplamanız gerekmektedir.

 

 1. Sertifika sınavına ne zaman girebilirim?

Eğitim videolarınızın %70ni izledikten sonra sınav modülünüz açılır. Ancak eğitimi tamamen bitirmeden sınav modülüne girmenizi tavsiye etmeyiz.
 

 

 1. Sertifika sınavından başarılı olmak için kaç puan almam gerekiyor? 

Eğitiminizin sınavından başarılı olmak için eğitimlerden 50 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Ancak aile danışmanlığı eğitiminde 70 ve üzeri puan olmanız gerekmektedir.

 1. Sertifika sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Her eğitimin sınav sorularının sayısı farkı olmasına rağmen genellikle 20 – 25 sorudan oluşmaktadır. Aile danışmanlığında ise 50 soru sorulmaktadır. 

 1. Sertifika sınavında sürekli aynı sorular mı soruluyor?

Hayır, her bir sınavda online eğitim altyapımız sayesinde ilgili eğitiminizin soru havuzu vardır. Bu havuzdan sistem otomatik sınav oluşturmaktadır. Her seferinde farklı sorularla karışılabilirsiniz.

 1. Sınavda başarısız olursam tekrar sınava girebilir miyim?

Başarısız olduğunuz sınavda tekrar sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Sınavı başarılı bir şekilde geçinceye kadar sisteminiz açık kalır. Tüm dokümanlardan ve videolardan bu surede ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

 1. Sertifika sınavı ücretli mi?

Sertifika sınavlarınız için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

 1. Sertifika eğitimlerini ne kadar sürede tamamlayabilirim?

Eğitimler sizler için belirli bir sure açılır. Bu süre  her eğitim için farklılık arz eder. Ancak eğitimleri tamamlama süresi tamamen sizinle ilgilidir. Hiç ara vermeden bazı eğitimleri birkaç günde bitirebilirsiniz. Bazı eğitimleri ise birkaç haftadan önce bitiremezsiniz. Aile danışmanlığı gibi büyük eğitimler ise birkaç ay sürmektedir.

 1. Uygulamalı eğitimler nasıl olacak?

Eğitimlerinizin uygulamalı kısmını bayiliğimiz olan illerde örgün eğitim açıldığı zamanlarda katılabilirsiniz. Şimdilik İstanbul, Adana, Konya, Hatay, Osmaniye, Kocaeli, Mardin de eğitimlerimizi örgün olarak da katılabilirsiniz.

 1. Sertifikam ne zaman elime ulaşır?

Sertifikanız eğitimi istediğiniz kuruma göre elinize ulaşma suresı farklılar gösterir. Üniversite onaylı eğitimleriniz sınava girdikten sonra elinize ulaşması 20 günü bulurken, dernek sertifikalarınız en geç 10 gün içerisinde adresinize ulaşır.

 1. Sertifika ücreti ve kargo kime ait olacak?

Sertifika ücreti ve kargo tamamen Kariyer polikliniği tarafından karşılanacaktır. Siz hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun eğitim ücreti dışında bir ücret ödemeyeceksiniz.

 1. Sertifikalar ıslak imzalımı?

Sertifikalar eğitimleriniz bittikten sonra sınav sonucunuz ve size özel izleme raporuyla ilgili kuruma iletilir. Sertifikalarınız anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden yada akredite oldugumuz derneklerden gelir.
 

 1. Sertifikalar sorgulanabilir mi?

Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilirdir. kariyer poliklinigi sayfasından kimlik numaranız ile tüm eğitimlerin sertifikaları sorgulanabilir.

 1. Eğitimlere yurt dışından katılabiliyor muyuz?

Eğitimlere uzaktan eğitim altyapımız sayesinde internetin olduğu her yerden katılabilirsiniz. Almanya, Azerbaycan ve Kıbrıs tan çok sayıda öğrencimiz eğitmelerine devam etmektedir.

 1. Sertifikalarımızı yurt dışına yolluyor musunuz?

Yurt dışına sertifikalarınız yollayabiliriz. Ancak eğitimlerimizi herkesin ulaşması için çok ekonomik koşullarda yaptığımız için yurt içi kargo ücretlerini biz karşılarken yurt dışı kargoları karsıdan ödemeli yolluyoruz.

Kariyer polikliniğinden aldığınız sertifikalar üniversite ya da dernek onaylı olup yurtiçinde ve yurt dışında geçerliliğe sahiptir.

Sertifikalarınız Uluslararası geçerlidir.

Tüm resmi ve özel kurumlarda kullanabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Meb’de geçerlidir.

Bugüne kadar çalıştığımız üniversiteler;              

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Gedik üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Fatih sultan Mehmet üniversitesi

Biruni Üniversitesi

İşbirliği içerisinde bulunduğumuz dernekler;

Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikoterapi Derneği

Uluslararası Psikologlar Derneği

Uluslararası Koçluk ve Koçlar Derneği

 

 

 

 

 

Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1388,34 TL
4165,02 TL
6 Taksit
725,16 TL
4350,96 TL
9 Taksit
502,20 TL
4519,79 TL
12 Taksit
392,44 TL
4709,23 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1388,21 TL
4164,63 TL
6 Taksit
712,39 TL
4274,33 TL
9 Taksit
493,21 TL
4438,88 TL
12 Taksit
383,88 TL
4606,54 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1375,76 TL
4127,29 TL
6 Taksit
712,97 TL
4277,83 TL
9 Taksit
493,64 TL
4442,77 TL
12 Taksit
384,36 TL
4612,37 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1382,51 TL
4147,52 TL
6 Taksit
719,84 TL
4319,07 TL
9 Taksit
501,68 TL
4515,12 TL
12 Taksit
392,60 TL
4711,18 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1372,78 TL
4118,34 TL
6 Taksit
716,41 TL
4298,45 TL
9 Taksit
497,62 TL
4478,56 TL
12 Taksit
388,22 TL
4658,66 TL
Taksit
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
3 Taksit
1365,26 TL
4095,78 TL
6 Taksit
704,67 TL
4228,04 TL
9 Taksit
484,52 TL
4360,69 TL
12 Taksit
374,41 TL
4492,95 TL

İlgili Eğitimler